Hukuki Danışmanlık

Fikri mülkiyet, taklitle mücadele, patent, lisans

Hukuk Danışmanlığı
FİKRİ MÜLKİYETLER
TAKLİTLE MÜCADELE
PATENT LİSANS
 • Fikri mülkiyet haklarına ilişkin ihtilafların sulh ve/veya dava yoluyla çözümlenmesinde temsil ve danışmanlık hizmetleri,
 • Taklitle mücadele stratejisinin belirlenmesi,
 • Fikri mülkiyet hukukunu ilgili sözleşmelerin hazırlanması,
 • Fikri mülkiyet hukuku ile bağlantılı diğer hukuk alanlarında (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Basın Hukuku, Reklam Hukuku, Bilişim Hukuku, Tüketici Hukuku, Rekabet Hukuku, Franchise Hukuku, Ceza Hukuku, vb.) danışmanlık hizmetleri,
 • Fikri Mülkiyet hukuku ve haksız rekabet alanlarında ihtilafların çözümüne yönelik mütalaa hazırlanması,
 • Reklamların fikri mülkiyet hakları ve tüketici hukuku bakımından mukayeseli olarak değerlendirilmesi,
 • İhtarname ve diğer mahkeme taleplerinin gönderilmesi gibi dava öncesi protokolleri, yerel asliye mahkemeleri ve temyiz mahkemeleri nezdinde görülen ticari marka, patent, faydalı model ve tasarımlara ilişkin hükümsüzlük davalarına destek sağlanması,
 • Yerel asliye mahkemeleri ve temyiz mahkemeleri nezdindeki ticari marka, patent, faydalı model ve tasarımlarına ilişkin ihlal davalarına destek sağlanması,
 • Haksız rekabet davalarına destek sağlanması,
 • Yasaların ve diğer mevzuatların analizi ve bunlar üzerine hukuki görüş sunulması.
 • Uzlaşma görüşmeleri ya da teknik anlamda arabuluculuk ve hakemlik gibi resmi işlemler yoluyla uyuşmazlık çözümü işlemleri,
 • Patent Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi,
 • Tasarım Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi,
 • Marka Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi,
 • Genel Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi,
 • Bayilik, distribütörlük sözleşmelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi,
 • Franchise sözleşmelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi,

    Tüm bu hizmet ve işlemler kapsamında bulunan davaların takibi

ODERA PARTNERS

Hizmet taleplerinizi bize hemen iletebilirsiniz

İLETİŞİM

Hizmet alım taleplerinizi en kısa sürede yanıtlıyoruz

TALEP FORMUNA ULAŞIN