Fikri Sınai Mülkiyet Hizmetleri

Patent, marka tescil, faydalı model, tasarım, gizlilik anlaşmaları

Fikri Sınai Mülkiyet Hizmetleri: 
PATENTLER
FAYDALI MODELLER
MARKALAR
TASARIMLAR
COĞRAFİ İŞARETLER

PATENTLER VE FAYDALI MODELLER

Ulusal, bölgesel ve uluslararası patent ve faydalı model başvuruları; Avrupa Patenti ve PCT başvuruları, Avrupa Patentlerinin Türkiye’de validasyonu,

İtiraz ve hükümsüzlük davalarının hazırlanması, dosyalanması ve yürütülmesi,

Araştırma, izleme ve diğer bilgi hizmetleri (özellikle tüm dünyayı kapsayan veri tabanları yoluyla),

Patent ve faydalı model davaları için uzman görüşü sunulması (dava, hükümsüzlük ve lisanslama),

Gizlilik anlaşmaları,

Kamu kuruluşları ve özel şirketlerin Fikri Mülkiyet bölümlerinin eğitim ve danışmanlık sağlanması,

Yabancı dillere ve yabancı dillerden çeviri hizmetleri,

Patent ve faydalı modellerin parasal değerinin belirlenmesi (değerleme).

İhlal analizi,

Faaliyet serbestisi (FTO) araştırması ve analizi, patentler ve faydalı modeller

Lisans ve birlikte var olma anlaşmalarının hazırlanması ve görüşülmesi,

MARKALAR

Ulusal, bölgesel ve uluslararası ticari marka başvuru ve tescili,

Kelime ve şekil unsurlu ticari markalara ilişkin araştırma, izleme ve diğer bilgi hizmetleri,

İtiraz ve hükümsüzlük davalarının hazırlanması, dosyalanması ve yürütülmesi,

Ticari marka davaları için uzman görüşü sunulması (dava, hükümsüzlük ve lisanslama),

İhlal analizi,

Lisans ve birlikte var olma anlaşmalarının hazırlanması ve görüşülmesi,

Gizlilik anlaşmaları,

Kamu kuruluşları ve özel şirketlerin Fikri Mülkiyet bölümlerinin eğitim ve danışmanlık sağlanması,

Mal ve hizmet listelerinin yabancı dillere ve yabancı dillerden çevrilmesi,

Markaların parasal değerinin belirlenmesi (değerleme).

TASARIMLAR

Ulusal, bölgesel ve uluslararası tasarım başvuruları ve tescilleri,

Araştırma, izleme ve diğer bilgi hizmetleri,

İtiraz ve hükümsüzlük davalarının hazırlanması, dosyalanması ve yürütülmesi,

Tasarım davaları için uzman görüşü sunulması (dava, hükümsüzlük ve lisanslama),

İhlal analizi,

Lisans ve birlikte var olma anlaşmalarının hazırlanması ve görüşülmesi,

Gizlilik anlaşmaları,

Kamu kuruluşları ve özel şirketlerin Fikri Mülkiyet bölümlerinin eğitim ve danışmanlık sağlanması.

COĞRAFİ İŞARETLER

Coğrafi işaretlerin ulusal ve uluslararası temelde tescili,

Coğrafi işaretlere ilişkin uzman görüşü sunulması,

İhlal analizi,

Coğrafi işaret alanında sahiplere eğitim ve danışmanlık sağlanması.

 

ODERA PARTNERS

Hizmet taleplerinizi bize hemen iletebilirsiniz

İLETİŞİM

Hizmet alım taleplerinizi en kısa sürede yanıtlıyoruz

TALEP FORMUNA ULAŞIN