Danışmanlık Hizmetleri ve Uzman Görüşleri İle Teknik Raporlar

Şirket kuruluş, fikri ve sınai mülkiyet, taklitle mücadele, tasarım lisans sözleşmeleri

ŞİRKET KURULUŞ VE YAPILANMALARI

 • Türkiye veya Yatırım yapmayı planladığınız ülkeye özgü kanun ve mevzuat taraması ve analizi,
 • Yatırım planlanan ülkeye özgü fikri ve sınai haklar taraması ve analizi,
 • Yatırım planlanan ülkede ve yurt içinde şirket kuruluş işlemleri için hazırlık ve başvuru ve tescil süreçleri
 • Şirket Ana Sözleşmesinin hazırlanması, genel kurul süreçleri,

 

Fikri ve Sınai Mülkiyet İle Diğer Hizmet Alanlarına Yönelik

 • Fikri mülkiyet haklarına ilişkin ihtilafların sulh ve/veya dava yoluyla çözümlenmesinde temsil ve danışmanlık hizmetleri,
 • Taklitle mücadele stratejisinin belirlenmesi,
 • Fikri mülkiyet hukukunu ilgili sözleşmelerin hazırlanması,
 • Fikri mülkiyet hukuku ile bağlantılı diğer hukuk alanlarında (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Basın Hukuku, Reklam Hukuku, Bilişim Hukuku, Tüketici Hukuku, Rekabet Hukuku, Franchise Hukuku, Ceza Hukuku, vb.) danışmanlık hizmetleri,
 • Fikri Mülkiyet hukuku ve haksız rekabet alanlarında ihtilafların çözümüne yönelik mütalaa hazırlanması,
 • Reklamların fikri mülkiyet hakları ve tüketici hukuku bakımından mukayeseli olarak değerlendirilmesi,
 • Patent Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi,
 • Tasarım Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi,
 • Marka Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi,
 • Genel Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi,
 • Bayilik, distribütörlük sözleşmelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi,
 • Franchise sözleşmelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi,
 • İhtarname ve diğer mahkeme taleplerinin gönderilmesi gibi dava öncesi protokolleri, yerel asliye mahkemeleri ve temyiz mahkemeleri nezdinde görülen ticari marka, patent, faydalı model ve tasarımlara ilişkin hükümsüzlük davalarına destek sağlanması,
 • Yerel asliye mahkemeleri ve temyiz mahkemeleri nezdindeki ticari marka, patent, faydalı model ve tasarımlarına ilişkin ihlal davalarına destek sağlanması,
 • Haksız rekabet davalarına destek sağlanması,
 • Yasaların ve diğer mevzuatların analizi ve bunlar üzerine hukuki görüş sunulması.
 • Uzlaşma görüşmeleri ya da teknik anlamda arabuluculuk ve hakemlik gibi resmi işlemler yoluyla uyuşmazlık çözümü işlemleri,